Vali kuupäev

ÜLDINFO

LEAF – on Rahvusvaheline Arendus- ja Koolituskeskus mis tegutseb ärinime alt Top Training OÜ (registrikood 14140325) ning organiseerib aastaringselt avalikke ja ettevõtte/asutusesiseseid koolitusi. Ettevõttesiseseid koolitusi on võimalik tellida eesti, vene ja inglise keeles üle Eesti ning samuti ka välismaal.

Koolituste toimumine ja kestvus

Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Õppetöö toimub üldjuhul kell 9.00–16.00, lõunavaheaeg 12.15–12.45. Koolituse pausidel pakume lõunasööki. Top Training OÜ jätab endale õiguse teha koolituskalendris ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitakse muudatustest.

Koolitusele registreerumine

Kõikidele avalikele koolitustele tuleb teha kohabroneering. Broneeringu saab teostada kodulehel, täites vormi REGISTREERU osalemise vormi. Soovi korral saab koolituskoha broneerida e-posti teel training@leaf.ee või helistades telefoni 54 555 445. Registreerumise kinnituseks saadetakse Teie e-postile lisainfo.

Koolituse eest tasumine 

Koolituse eest tasumine toimub ettemaksuarve alusel.   Koolituse hinnale lisandub käibemaks 20 %.

Arve väljastame e-posti teel. Tellija on kohustatud arve õigeaegselt tasuma, mis ühtlasi kinnitab koolituskoha broneeringu. Eelneval kokkuleppel on võimalik koolituse eest tasuda sularahas,  koolituse toimumise päeval,  kohapeal ja enne koolituse algust.

Koolitusel osalemine

Koolituspäeval palume osalejal kohal olla 10 minutit enne koolituse algust. Koolitusel täidetavale registreerumislehele palume kirjutada trükitähtedega ning selge käekirjaga vajalikud andmed. Korrektselt täidetud registreerumisleht tagab õigete andmete kirjutamise väljastatavale tunnistusele, kui koolitus edukalt läbitakse. Koolituse hindamismeetodiks on iga koolitusmooduli lõpus toimuv kirjalik test või praktiline ülesanne. Kui testis olevatele küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses või praktiline ülesanne teostatakse vähemalt rahuldavalt, saab õppija pädevustunnistuse. Plastiktunnistuste väljastamiseks teeme koolitatavatest fotod kohapeal.

Koolitusest loobumine

Koolitusele mitte ilmumisel või 24h enne koolituse algust osalemisest loobumisel, ei tagastata koolituse eest tasutud summat. Alati pakume võimaluse osaleda järgmisel samalaadsel koolitusel. Õigeaegselt mitteosalemisest teatamisel tagastatakse 100% koolituse arvest juhul, kui ettemaksuarve on tasutud. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

Top Training OÜ jätab endale õiguse koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse toimumist edasi lükata. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolitusaja muudatusest e-posti või telefoni teel. Uue koolitusaja sobimatuse korral tagastatakse koolitustasu täies ulatuses, kui ettemaksuarve on tasutud.

Koolituse hind

Sisaldab: loengut, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistust ja lõunat.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Top Training OÜ kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, asutus, e-mail, kontakttelefon,  isikukood (tunnistuse jaoks). Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse §6 alusel.